FYZIKÁLNÍ APPLETY:

Odkazy z "FyzWebu" na nejrůznější applety.

Odkazy na applety od Waltera Fendta (slovenským překlad).

Aplety od CoLoS (Conseptual learning of science) - anglicky.

Physics Education Technology - anglicky.

Skoool.com - A new concept in e-learning solutions.

Physics applets - University of Oregon.

Physics applets - Mc Graw Hill.