FYZIKÁLNÍ VIDEOPOKUSY:

Mechanika tuhého tělesa, Mechanika kapalin a plynů, Vlnění a akustika, Molekulová fyzika a termodynamika, Elektrický náboj a elektrické pole, Elektrický proud v pevných látkách, Elektrický proud v plynech a ve vakuu, Magnetismus, Transformátory.

Pokusy s vývěvou, Trojfázové vedení střídavého napětí.